ŚWIETLICA SZKOLNA     

PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  KUROZWĘKACH

                                                                    

 

Strona główna

Informacje ogólne  

 Wychowawcy

Plan pracy

Prace dzieci

Programy edukacyjne

Konkursy

Wycieczki

,,Cała Polska czyta dzieciom"

Inicjatywy na rzecz szkoły i środowiska

 

                                                   

  

       Wychowawcy świetlicy pracują według wcześniej opracowanego przez siebie rocznego planu pracy. Umieszczamy w nim zagadnienia , które zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły. Przyczyniamy się w ten sposób do wszechstronnego rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej, fizycznej. Poniżej przedstawiamy plan pracy na rok szkolny 2014/2015

 

Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

 

 

ZADANIE GŁÓWNE

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

1

Poznajemy zwyczaje i tradycje naszej świetlicy

— poznawanie się grupy

— kształtowanie zdolności manualnych

— poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy

„ Jak spędziliśmy wakacje”– swobodne wypowiedzi dzieci Praca plastyczna na temat wakacji Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem Przeprowadzenie zajęć„Poznajmy się lepiej”

Wrzesień 2014r.

2.

Bądźmy bezpieczni na drodze

— kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania

— poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie

— integracja grupy

Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne- rysunek farbami lub kredkami Rybi szkielet– wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy Dekorowanie świetlicy Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole

Wrzesień 2014r,

 

3.

Witamy jesień.

— kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie

— zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi

— rozwijanie zdolności manualnych

Pogadanka„cztery pory roku” Przeprowadzenie zabaw na podwórku szkolnym Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią Wykonanie drzewka jesiennego

Wrzesień 2014r.

 

4.

Dbamy o własne zdrowie

— wdrażanie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego

— edukacja żywieniowa

— rozwijanie sprawności fizycznej

Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój Stworzenie przez dzieci menu na temat„ Zdrowa żywność– zdrowe ciało” Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności„Moje ulubione owoce i warzywa”

Wrzesień 2014r.

5.

Dary jesieni z sadu, ogrodu i lasu.

— rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu

— zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie Ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego

Czytanie wiersza„Pani jesień” Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów, liści… Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału Inscenizacja wiersza„Na straganie” Jana Brzechwy’ wykonanie kukiełek z warzyw,

Październik 2014r.

6.

. Jesienne zabawy

— kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście)

— rozwijanie umiejętności wygrywania, przegrywania, współzawodnictwa Hartowanie ciała przed nadejściem nowej pory roku

Zorganizowanie kącika przyrodniczego z wykorzystaniem zebranego materiału przyrodniczego Zabawy ruchowe„stary niedźwiedź”,„wiewiórki do dziupli” Malowanie farbami na temat„Krajobraz jesienny” Gimnastyka w rytm muzyki

Październik 2014r.

7.

Nasz wychowawca. Święto patrona szkoły

— kształtowanie nawyków grzecznościowych

— wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły Rozwijanie zdolności manualnych

— zapoznanie z postacią St. Żeromskiego.

Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli Wykonanie kwiatów i laurek dla wszystkich pracowników szkoły Praca plastyczna (karykatura)„Moja Pani”. Praca z tekstem dotyczącym patrona szkoły.

Październik 2014r.

8.

Moja miejscowość, mój kraj

— poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie)

— rozwijanie uczuć patriotycznych

— poznanie symboli narodowych godło, flaga, hymn)oraz najpiękniejszych polskich miast

Praca plastyczna„Moje osiedle, moja miejscowość” Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym”…

Październik 2014r..

9.

Kultura życia codziennego

— wyrabianie dyspozycji w zakresie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych…

— zapoznanie z zasadami savoir-vivre

— utrwalanie więzi między uczniami

Praca z tekstem na podstawie wiersza„Skarżypyta” Jana Brzechwy- przedstawienie sylwetki głównego bohatera, próba oceny (metoda trybunału) Obejrzenie na wideo bajki. Wykonanie ilustracji do bajki. Zabawa dydaktyczna„Autoportret”, dyskusja nad każdą praca, jaka jest ta osoba. Zabawy integrujące grupę.

Październik 2014r..

10.

Czcimy pamięć zmarłych

— budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli z naszego otoczenia

— przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku

Pogadanka, na temat tego jak należ się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach Wykonanie lampionów Czytanie wiersza Hanny Łachockiej „Zaduszkowe płomyki”. Wykonanie ilustracji do wiersza. Zabawy na świeżym powietrzu

Listopad 2014r.

11.

Narodowe Święto Niepodległości

— poznanie postaci, bohaterów, którzy walczyli wyzwolenie naszego kraju

— uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej

— kształcenie dyspozycji w zakresie postawy zaangażowania w sprawy kraju, świata

Praca plastyczna„Wydarzenie lub postać z historii Polski” Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów Słuchanie pieśni legionów Pt. ”Legiony to..” Gry i zabawy integrujące grupę

Listopad 2014r..

12.

Rodzina szkolna i moja własna.

— wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

— opiekowanie się młodszym rodzeństwem

— kształcenie dyspozycji w zakresie postawy godności osobistej

— integracja grupy

Pogadanka„Moje miejsce w rodzinie” Praca plastyczna„Moja rodzina” Burza mózgów„Obowiązki mamy, taty, i moje w domu” Zabawy towarzyskie

Listopad 2014r.

13.

Kulturalny uczeń

— kształtowanie nawyków grzecznościowych

— budzenie szacunku do ludzi starszych

— rozwijanie wyobraźni

Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych Czytanie i analizowanie fragmentów książki„ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej Gry dydaktyczne dotyczące naszego zachowania się w różnych miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole…”

Listopad 2014r..

14.

Andrzejkowe wróżby

— poznanie zwyczajów andrzejkowych

— kultywowanie tradycji

— wdrażanie do wspólnej, wesołej zabawy

— kształcenie właściwego stosunku do wróżb

Lanie wosku, wróżby andrzejkowe, tańce przy muzyce. Pogadanka„Zwyczaje andrzejkowe ”Spacer w plener” Praca plastyczna „Pan Listopad”

Listopad 2014r..

15.

Mikołajkowe prezenty…

— kultywowanie tradycji mikołajkowej

— dostrzeżenie potrzeb innych ludzi

— zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku

Rysunek„Co chciałbym dostać w prezencie od św. Mikołaja” Zabawy integracyjne Czytanie prasy dziecięcej

Grudzień 2014r.

16.

Nasze tradycje świąteczne

— poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia

— rozwijanie sprawności manualnej

— umacnianie więzi między dziećmi

Wykonywanie ozdób choinkowych i dekorowanie świetlicy Czytanie przez wychowawcę na temat świątecznych zwyczajów Śpiewanie kolęd Składanie życzeń świątecznych

Grudzień 2014r.

17.

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

— kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt

— budzenie odpowiedzialności z zwierzęta podczas zimy

— rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Pogadanka „Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy” Rozwiązywanie rebusów o ptakach Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków” Spacery na świeżym powietrzu

Grudzień 2014r.

18.

Przerwa świąteczna

 

 

 

19.

Wesoły karnawał.

— wyrabianie wrażliwości estetycznej

— kultura zachowania się na balu – elementy savoir-vivru

— kształtowanie gustu

Wykonanie maseczek karnawałowych Zabawy towarzyskie Dekorowanie świetlicy Zabawa karnawałowa

Styczeń 2015r.

20.

O zachowaniu się przy stole.

— kształtowanie nawyków eleganckiego zachowywania się przy stole

— rozwijanie poczucia estetyki

— troska z zdrowie

Rozmowa na temat zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków Nauka nakrywnia do stołu Zabawy relaksacyjne Praca plastyczna„wesoła szkoła”

Styczeń 2015r.

21.

Ferie zimowe

 

 

 

22.

Zima i jej uroki

— poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

— rozwijanie odpowiedzialności z własne zdrowie (odp. Ubiór..)

— poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego

—rozwijanie zdolności plastycznych

Zabawy na śniegu Praca plastyczna„Jak spędziłem ferie zimowe” Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów Czytanie opowiadań i wykonywanie do nich ilustracji

Luty 2015r.

23.

J. Ch. Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze bajki.

— zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza

— rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

— rozwijanie sprawności manualnej

Czytanie bajek Andersena Konkurs„czy znasz te bajki” Pisanie bajki przez dzieci Wykonanie ilustracji do wymyślonej bajki Zabawy ruchowe

Luty 2015r.

24.

Tydzień z moim ulubieńcem.

— poznanie ulubionych maskotek dzieci

— kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudza własność

— integracja grupy

Pogadanka„Mój ulubiony Paluszak, zabawka” Praca plastyczna„Zwierzę o jakim marzę” Porządkowanie zabawek świetlicowych Pogadanka„podarujmy misia najbiedniejszym”

Luty 2015r.

25.

Sporty zimowe

— kształtowanie sprawności fizycznej i hartu

— sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia

— zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zdyscyplinowania podczas zabaw

Pogadanka„Sporty zimowe” Zabawy na śniegu Spacer i zjeżdżanie z górki na jabłuszkach Praca plastyczna„Mój ulubiony sport zimowy”

Luty 2015r.

26.

Radości i smutki dobrych przyjaciół.

— rozwijanie empatii

— wdrażanie do zgodnej zabawy

— integracja grupy

Burza mózgów„ Lubię mojego przyjaciela za…nie lubię gdy mój przyjaciel…” Praca plastyczna„jak spędzam czas z przyjaciółmi” Zabawy ruchowe

Luty 2015r.

27.

Święto kobiet

— uświadomienie znaczenia pracy kobiet

—podział obowiązków w rodzinie

— rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet

— rozwijanie zdolności plastycznych

Praca plastyczna„Laurka dla Pań” Pogadanka„jak wżyciu codziennym można wyrazić swój szacunek dla Pań”; Zabawy towarzyskie

Marzec 2015r.

27.

Książka moim przyjacielem.

— rozwijanie wyobraźni

— wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek

— zachęcenie do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej

Wykonanie zakładki do książki Pogadanka„Moja ulubiona książka” Zabawy rozwijające wyobraźnię Praca plastyczna„ulubiona postać z bajki”

Marzec 2015.

28.

Pierwsze zwiastuny wiosny.

— rozwijanie spostrzegawczości

— rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody

— dbałość o czystość otaczającego nas środowiska

Wycieczka do parku, w celu szukania śladów wiosny Wykonani kukły Marzanny Praca plastyczna do muzyki A. Vivaldiego Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Marzec 2015r.

29.

Witaj wiosno.

— rozbudzania uczuć estetycznych

— kształcenie dyspozycji w zakresie postawy szacunku dla rolników

Pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną Wykonywanie kwiatów techniką orgiami Praca plastyczna„Pani Wiosna” Zmiana dekoracji świetlicy

Marzec 2015r..

30.

Wielkanoc-świętem wiosny i radości

— poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi Umacnianie więzi rodzinnych

— rozwijanie sprawności manualnych

Wykonywanie ozdób świątecznych Pogadanka„zwyczaje świąteczne” Praca plastyczna– kartka świąteczna Zabawy ruchowe

Kwiecień 2015r.

31.

Święta Wielkanocne

 

 

 

32

Kto o pisankach pamiętał ten miał wesołe święta

— dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt

— przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

— rozwijanie sprawności fizycznej

Praca plastyczna„ Śmigus- dyngus w moim domu” Wykonywanie zwierzątek techniką orgiami Zabawy towarzyskie Odwzorowywanie kształtów figur

Kwiecień 2015r.

33.

Kolorowy świat zabawek.

— kształcenie umiejętności organizacji zabawy

— zwracanie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci

— lepsze poznanie się dzieci

Rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci Praca plastyczna„Moja ulubiona zabawka” Pogadanka„Podziel się swoimi zabawkami z biedniejszymi dziećmi” Budowle z kart Zabawy i gry tematyczne

Kwiecień 2015r

34.

Nasza planeta Ziemia

— zapoznanie z nazwami planet

— wdrażanie do dbałości o czystość Ziemi oraz do oszczędzania wody jako źródła życia

Wypowiedzi na temat ‘’Jak chronić i szanować naszą planetę Ziemię. Hasła na temat czystości i ochrony przyrody. Wykorzystanie materiałów wtórnych wykonanie z nich zwierząt.

.Kwiecień 20145.

35

Nasza Ojczyzna. Święto 3 Maja

— kształtowanie uczuć patriotycznych ,dumy z narodu, własnej historii

Wypowiedzi o święcie 3 Maja, o twórcach i o samej konstytucji majowej. Wykonanie chorągiewki z papieru. Słuchanie pieśni patriotycznych. ’’W maju jak w gaju’’- rysunek techniką dowolną

Maj 2015r.

36

Czasopisma dla dzieci

— zapoznanie z czasopismami dla dzieci i młodzieży

— wdrażanie do czytania czasopism.

Wypowiedzi dzieci o czasopismach które najczęściej czytają. Próby tworzenia artykułów do gazet. Wykonanie ilustracji do artykułu. Gry i  zabawy na boisku szkolnym.

Maj 2015r.

37

Jak dobrze mieć rodzinę

— miłość do własnej rodziny. Poczucie odpowiedzialności oraz solidaryzmu z własną rodziną

— członkowie rodziny i ich role

Wypowiedzi na temat własnej rodziny. Członkowie rodziny, obowiązki członków rodziny. Portret mojej rodziny-kredka. Wykonanie ramki do zdjęcia. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem skakanek, obręczy.

Maj 2015r.

38.

Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego.

—  pogłębianie szacunku do rodziców

— rozwijanie umiejętności pracy w grupie

— rozwijanie zaradności i samodzielności

Pogadanka„Zawody naszych mam” Metoda rybiego szkieletu- jak mogę pomóc mamie Przedstawienie„Moi kochania rodzice” Nauka piosenek„A ja wolę moją mamę” ../

Maj 2015r.

39.

Święta Międzynarodowe- Dzień dziecka.

— wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie

— budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach

— rozwijanie zdolności plastycznych

Słuchanie piosenek, oglądanie bajek Zabawy ruchowe przy muzyce Rozmowa kierowana na temat obchodów dnia Dziecka w innych krajach Praca plastyczna„Braciszkowie z innych krajów”

Czerwiec 2015r.

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 im. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KUROZWĘKACH

Rok szkolny 2014/2015

ZADANIA ZAWARTE W PLANIE PRACY I SPOSÓB ICH REALIZACJI

L.p.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

1

Organizacja pracy świetlicy.

-         zapoznanie dzieci regulaminem świetlicy szkolnej,

- tematyka zajęć – propozycje dzieci.

2

Bezpieczeństwo        

     w szkole

i w drodze do szkoły.

-         przestrzeganie zasad ruchu drogowego,

-         organizowanie i udział w konkursach

o bezpieczeństwie ruchu drogowego,

-         bezpieczeństwo  podczas dojazdów

i odjazdów autobusów szkolnych,

-         bezpieczeństwo podczas zabaw

na świetlicy szkolnej,

-         wykorzystanie gier edukacyjnych

o tematyce związanej  

                           z bezpieczeństwem.

3.

Wyrabianie podstawowych nawyków kultury życia codziennego. Dbamy o ład             i porządek.

-         dbałość o czystość osobistą,

-         zwracanie uwagi na czystość pomieszczeń, zabawek i sprzętu,

-         kulturalne zachowanie - zwalczanie agresji, pomoc koleżeńska,

-         kształtowanie umiejętności współpracy w grupach,

-         kulturalne spożywanie posiłków.

4.

Rozwijanie wrażliwości

i aktywności twórczej dzieci.

-         zbieranie darów jesieni – wytwory    z kasztanów , suchych liści                i kwiatów,

-         wykonywanie ozdób choinkowych,

-         projektowanie własnych dekoracji świątecznych,

-         oglądanie reprodukcji dzieł sztuki, wyrażanie opinii o nich,

-         prezentowanie prac wykonanych przez dzieci w sali świetlicowej, na korytarzu szkolnym, w Internecie.

-         realizacja projektu edukacyjnego ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

5

Troska o  fizyczne

i psychiczne zdrowie dzieci

-         prowadzenie zajęć ruchowych i gier,

-         zabawy ze śpiewem,

-         konstruowanie własnych gier,

-         wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy,

-         zwracanie uwagi na miejsce, czas

i prawidłową postawę w czasie zabaw

i odrabiania lekcji,

-         profilaktyka chorób zakaźnych,

-         piramida zdrowia,

-         organizowanie i udział w konkursach związanych ze zdrowiem.

6

Obchody świąt

i rocznic

-         rocznica września 1939 r.,

-         Dzień Edukacji Narodowej,

-         Święto Patrona Szkoły,

-         Dzień Papieski,

-         Wszystkich Świętych,

-         Święto Niepodległości,

-         Boże Narodzenie i Nowy Rok,

-         Dzień Babci, Dzień Dziadka,

-         Dzień Kobiet,

-         Wielkanoc

-         Dzień Ziemi

-         3 Maja

-         Tydzień Europejski

-         Dzień Matki i Ojca,

-         Dzień Dziecka i Sportu.

7

Kontakt z przyrodą- zachowania ekologiczne, dbałość o zwierzęta.

-         zwracanie uwagi na piękno otaczającej przyrody,

-         dokarmianie ptaków zimą,

-         rola przyrody w życiu człowieka -  jej ochrona,

-         udział w akcji ,,Sprzątanie świata”.

-         Realizacja programu edukacyjnego ,,Las jest naszym przyjacielem”.

 

8

Poszanowanie kultury mowy ojczystej.

 

-         zwracanie uwagi na poprawną wymowę i pisownię,

-         dbałość o czystość języka,

-         słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela,

-         czytanie głośne zbiorowe             

       i indywidualne,

-         opowiadanie bajek i historyjek,

-         realizacja programu ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

9

Obyczaje i tradycje

w naszej kulturze.

-         wróżby i zabawy andrzejkowe,

-         Mikołajki,

-         zabawa karnawałowa.

 

10

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka.

-         pomoc w nauce,

-         kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji,

-         pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości,

-         rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych.